Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.

Oppgaver

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Sammensetning

Driftsstyrene ved kombinerte barne- og ungdomsskoler er satt sammen av:

 • to foreldre
 • to ansatte
 • to elever fra ungdomstrinnet
 • tre eksterne (politiske representanter oppnevnt av byrådet)

 

Driftsstyret 2022–2023 ved Årvoll skole

 • Tor Henriksen – ekstern (politiske representanter oppnevnt av byrådet)
 • Helge Selstø – ekstern (politiske representanter oppnevnt av byrådet)
 • Lars Johan Leion – ekstern (politiske representanter oppnevnt av byrådet)
 • Kim Massey Heide – foresatt
 • Reidar Haavik – foresatt
 • Sofus Mestad Hansen – elev fra ungdomstrinnet
 • Anzella Gikona – elev fra ungdomstrinnet
 • Nina Christiansen – ansatt
 • Henrikke Grødem Reine – ansatt

                                               

Driftsstyremøter 2023

Januar

12.01.23

Mars

22.03.23

Juni

08.06.23

September

14.09.23

November

16.11.23

                                         

M