Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.

Oppgaver

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Sammensetning

Driftsstyrene ved kombinerte barne- og ungdomsskoler er satt sammen av:

 • to foreldre
 • to ansatte
 • to elever fra ungdomstrinnet
 • tre eksterne (politiske representanter oppnevnt av byrådet)

 

Driftsstyret 2019 ved Årvoll skole

 • Tor Henriksen, Ekstern / leder
 • Helge Selstø,  Ekstern
 • Kristoffer S Vetvik, Ekstern (vara)
 • Lass Ghanim Ibrahim Ibrahim, Elev
 • Aisha Berge, Elev
 • Nina Christiansen, Ansatt
 • Erik S. Andersen, Ansatt
 • Maggy Martin-Blikset, Foresatt
 • Gerd Johnsen, Foresatt
 • Sekretær for driftsstyret er rektor Audun Aardal. Normalt møter også assisterende rektor Solveig Hervig og kontorleder Lennart Nordenflycht.


Møtebøker for driftsstyret ved Årvoll skole finner du ved å følge denne lenken: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B8lPf7XHPuVxM0p1eWtqNnJfbkU&usp=sharing