Driftsstyret

Om driftsstyret

Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra bydelsutvalgene og andre eksterne. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.

 

Oppgaver

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Sammensetning

Driftsstyrene ved kombinerte barne- og ungdomsskoler er satt sammen av:

  • to foreldre
  • to ansatte
  • to elever fra ungdomstrinnet
  • tre eksterne (politiske representanter oppnevnt av byrådet)

 

Driftsstyret 2018 ved Årvoll skole

Tor Henriksen, Ekstern / leder

Helge Selstø,  Ekstern

Kristoffer S Vetvik, Ekstern (vara)

Rithik Chhura, Elev

Pia Bakk Solheim, Elev

Nina Christiansen, Ansatt

Erik S. Andersen, Ansatt

Maggy Martin-Blikset, Foresatt

Gerd Johnsen, Foresatt

Sekretær for driftsstyret er rektor Audun Aardal. Normalt møter også assisterende rektor Thomas Hansen og kontorleder Lennart Nordenflycht.

 

 Møtebøker for driftsstyret ved Årvoll skole finner du ved å følge denne lenken:

https://drive.google.com/folderview?id=0B8lPf7XHPuVxM0p1eWtqNnJfbkU&usp=sharing