Sosiallærer

 Sosiallærerne har ansvar for å følge opp elever med spesielle behov, både faglig og sosialt. De følger opp både enkeltelever og grupper/ klasser, og kan gi råd og hjelp til både elever og lærere.

 

Sosiallærerne samarbeider tett med bl.a. helsetjenesten, PPT, BUP og barnevern der elever trenger mer støtte enn det de selv kan yte, men viderehenviser ikke elever uten at det er avtalt med de foresatte. (Elever over 15 år kan selv gi samtykke)

 

Du kan ta kontakt med sosiallærer dersom elever blir mobbet/ plaget, er i konflikt med medelever, har vansker med å henge med faglig, har opplevd traumatiske episoder, virker deprimert eller umotivert eller du ellers er bekymret for et barn. Det er bedre å ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite.    

 

Barneskolen 1-4

Tora Gjestvang Ween Tlf 46 85 07 97 

 

Barneskolen 5-7

Frøydis Bjørnsmoen Følling Tlf. 46 85 04 74  

 

Ungdomsskolen

Torunn Evje Silva Tlf. 46 85 08 11