Hovedseksjon

Sosiallærer og miljøarbeidere

Sosiallærerne har ansvar for å følge opp elever med spesielle behov, både faglig og sosialt. De følger opp både enkeltelever og grupper/ klasser, og kan gi råd og hjelp til både elever og lærere. Det er bedre å ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite.

Sosiallærerne samarbeider tett med bl.a. helsetjenesten, PPT, BUP og barnevern der elever trenger mer støtte enn det de selv kan yte, men viderehenviser ikke elever uten at det er avtalt med de foresatte. (Elever over 15 år kan selv gi samtykke)

Sosiallærere på skolen: 

Tora Gjestvang Ween 1. - 3. trinn tlf: 46 85 07 97

Alma Vesnic 4. - 7. trinn tlf. 46 85 04 74  

Torunn Evje Silva 8.–10. trinn tlf. 46 85 08 11    

 

Miljøarbeidere

Våre miljøarbeidere jobber aktivt for at alle elever skal trives, ha det trygt , ha venner og gjøre aktiviteter de liker på skolen.

De har aktivitetstilbud hver onsdag klokka 14:15-15:15.

På miljøarbeiderrommet er det en stor sofa hvor du kan sette deg ned for å ta en prat om hva som helst.

Miljøarbeiderne har taushetsplikt og du får ikke fravær mens du er hos dem.

Du finner de på rom B2.

 

Miljøarbeidere på skolen:

Sonia: 45 65 26 70

Yasser: 45 72 34 72