Sosiallærer

Sosiallærerne har ansvar for å følge opp elever med spesielle behov, både faglig og sosialt. De følger opp både enkeltelever og grupper/ klasser, og kan gi råd og hjelp til både elever og lærere. Det er bedre å ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite.

Sosiallærerne samarbeider tett med bl.a. helsetjenesten, PPT, BUP og barnevern der elever trenger mer støtte enn det de selv kan yte, men viderehenviser ikke elever uten at det er avtalt med de foresatte. (Elever over 15 år kan selv gi samtykke)

Sosiallærere på skolen: 

Barneskolen 1.–4. trinn: 
Tora Gjestvang Ween Tlf 46 85 07 97 

Barneskolen 5.–7. trinn: 
Alma Vesnic, alma.vesnic@ude.oslo.kommune.no Tlf. 46 85 04 74  

Ungdomsskolen 8.–10. trinn: 
Torunn Evje Silva Tlf. 46 85 08 11