Vår profil

Visjon

Årvoll skole har som visjon: Med blikk for alle.

Verdier

Samarbeid – Læring – Trivsel

Standarder

  • Positivt elevsyn
  • God klasseledelse
  • Den gode time
  • Samarbeid skole/hjem
  • Godt kollegasamarbeid
  • Fagsamarbeid


Skolens visjon og verdier finner vi igjen i våre standarder. De er viktige sjekkpunkter hver dag, som forplikter alle som jobber på Årvoll skole.