Hovedseksjon

Vår profil

Årvoll skole er en 1.-10. skole i bydel Bjerke med rundt 740 elever og 90 ansatte. Skolens visjon er "Med blikk for alle" og dette gjenspeiles i satsningsområdene våre hvor fellesskapet står i sentrum. Årvoll skole arbeider aktivt for å fremme elevenes trivsel og læring. Forskning viser at elever som trives på skolen har det beste utgangspunktet for læring.

 

 Alle elever og ansatte på Årvoll skole skal oppleve å bli sett og anerkjent faglig og sosialt. Vi jobber for at alle våre elever skal trives i fellesskapet på skolen og ha god utvikling.

 

For at vi skal lykkes med dette, fokuserer vi på videreutvikling av et inkluderende læringsmiljø, elevmedvirkning og tilpasset opplæring.

 

Årvoll skole har et stort mangfold blant elever og ansatte. Dette er en styrke for skolen og nærmiljøet.

 

1.-4. trinn har tett samarbeid med aktivitetsskolen om elevenes sosial og faglige utvikling. AKS på Årvoll skole er en god arena for læring. Vi har kurstilbud med morsomme, motiverende og læringsstøttende aktiviteter.

 

Vi legger stor vekt på skole-hjem samarbeid. Skolens FAU engasjerer seg og er aktive i skolens utvikling. Vi har et aktivt elevråd som sørger for medvirkning og medbestemmelse i saker som angår de.