Hovedseksjon

Elevskade

Barn hopper paradis.

Generelt ved skade:

 • Eleven får sitte et rolig sted. 5 minutter observasjon.
 • Kan eventuelt kjøle ned skadested. (Ispose med tøy mellom i ca. 15 min).
 • Ro ned situasjonen. Det har som regel ingen hast.
 • Ring foresatte for å informer. Foresatte tar neste avgjørelse.

Ved mistanke om brudd:

 • Ring foresatte. Foresatt bør (om mulig) hente barnet og frakter barnet selv til Legevakta.
 • Hvis ansatte må følge barnet, ta drosje. Ikke privatbil pga. forsikring.
 • Ring Legevakta og be om råd/veiledning. Telefon: 116 117 (eller event. 113)
 • Bruk Ispose og fatle. Vi gir ikke smertestillende (med noen unntak). Kun helsesøster gir smertestillende.

Hodeskade:

 • Hvis bevistløs 1 sekund eller mer.
 • Ring foresatte først, ev. legevakt. Telefon: 116 117 (eller ev. 113). Legevakten må ta ansvar for transport.
 • Foresatte kontakter lege hvis:
  • Barnet er groggy og ikke husker hva som skjedde
  • Barnet er kvalm eller har hodepine
  • Barnet har nakkesmerter, er nummen i armene osv.

Sår:

 • Bruk u-sterile kompresser og papirtape.
 • Større kutt: Skal sys innen 4 timer. Dekkes til. Bruk ev. kompress for å stoppe blødning. Kontakt foresatte som overtar ansvaret.

Insektsstikk:

 • Kaldt omslag, hold kroppsdel høyt, legg på lindrende salve (for eksempel Aloe vera-gele, kløestilende middel (EURAX), smertestillende salve (Xylocain)). 

Hvis Epipenn brukes, SKAL legevakt kontaktes.

Brannsår:

Kjøle ned med engang.  Skal være kjølig, ikke iskaldt vann. Hold brannskaden kald lenge, 30 min. Aloevera-gele, kjølende/smertestillende gele, ispose kan brukes.

Dokumenter