Hovedseksjon

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Du må få henvisning til BUP fra lege eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp.