Hovedseksjon

FAU

FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre, og skal bidra i arbeidet for å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

Om du vil kontakte Årvoll FAU - ta kontakt med klassens FAU-representant.

 

FAU er hjemlet i opplæringslovas § 11-4 Foreldreråd ved grunnskolar.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU