FAU

FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre, og skal bidra i arbeidet for å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

Leder for FAU ved Årvoll skole er Erik Welo.

FAU Årvoll skole har en egen nettside hvor du bl.a. finner referater og møtekalender.

FAU er hjemlet i opplæringslovas § 11-4 Foreldreråd ved grunnskolar.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU