FAU

FAU er en forkortelse for foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU, en representant fra hver klasse), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

 

FAU er hjemlet i opplæringslovas § 11-4 Foreldreråd ved grunnskolar.

 

FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre, og skal bidra i arbeidet for å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

 

Leder for FAU ved Årvoll skole er Liv Brauer.

 

FAU Årvoll skole har en egen hjemmeside hvor du finner mer informasjon. Lenke finner du i høyremargen.