Hovedseksjon

Åpningstider

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS er åpent hver dag fra kl. 07.30 – kl. 16.30, bortsett fra røde dager og hele juli
AKS har to planleggingsdager pr skoleår. I skoleåret 2021/22 blir det mandag 13. september 2021 og fredag 27. mai 2022.


I skoleferiene er AKS åpen men vi tar påmelding for å kunne bemanne i forhold til antall barn påmeldt.
De som har halvplass, 12 timer pr. uke, har AKS tilbud på mandag og tirsdag i de ukene skolen har ferie, de må også melde seg på. Påmelding kommer ca. tre uker før ferien.
Neste ferie er høstferie i uke 40 , mandag 4.okt . – fredag 8.okt. Ellers finner dere oversikt over fridager og ferie i kalenderen på hjemmesiden.