Bruk av IKT

IKT

Med læringsbrett til alle elever er det naturlig at Ikt har fått en sentral plass i Årvoll skoles faglige satsing. Vi har samarbeidet med RIKT om pedagogisk opplæring i appene iThoughts, Explain everything, OneNote og Showbie. Vi har også fått støtte hos utdanninsetatens digitale læringsteam. Enkelt lærere på skolen er også ressurslærere i utviklingsarbeidet. 

TIEY

"Tidlig innsats, early years" er en pedagogisk metode for småskoletrinnet. Modellen er opprinnelig fra New Zealand, og har vist seg å gi svært gode resultater for elevenes læring. TIEY skal sikre tilpasset opplæring, ivareta grunnleggende ferdigheter og sikre veiledning for hver enkelt elev i lese- og skriveutviklingen. Årvoll skole har TIEY på 1. - 4. trinn.

TIEY er basert på fire «byggesteiner»:

  • Stasjonsundervisning med veiledet lesing i klasserom.
  • Tilrettelegging og tett oppfølging av elever som ikke har oppnådd forventet leseutvikling.
  • Foreldredeltakelse.
  • Kontinuerlig faglig oppdatering av lærere.