Hovedseksjon

Bruk av IKT

IKT

Med læringsbrett til alle elever er det naturlig at Ikt har fått en sentral plass i Årvoll skoles faglige satsing. Vi har samarbeidet med RIKT om pedagogisk opplæring i appene iThoughts, Explain everything, OneNote og Showbie. Vi har også fått støtte hos utdanninsetatens digitale læringsteam. Enkelt lærere på skolen er også ressurslærere i utviklingsarbeidet.