Rådgiver

Årvoll skoles rådgiver er Linn-Mari Snarvold-Ribbing.

Hun kan kontaktes på telefon 468 50 942 eller e-post: Linn-Mari.Snarvold-Ribbing@ude.oslo.kommune.no

Rådgivers ansvarsområder: 

 • Veilede og hjelpe elever på 10. trinn i overgangen mellom grunnskole og videregående og gi dem opplæring i og informasjon om alle de 13 utdanningsprogrammene

Ansvar for opplæringen i faget Utdanninsvalg på 10. trinn som innebærer følgende områder:

 1.  Arrangere info-møte om høsten med Utdanningsetatens info-korps
 2. Tilrettelegge og delta på 10. klassingenes Yrkemesse i Oslo spektrum
 3. Invitere alle elever/foresatte på 10. trinn til individuell samtale om videregående skole og veien videre.
 4. Ansvar for oppfølging av elevenes søknader til videregående(Vigo.no – MinId)
 5. Informere om "Åpen skole" i  januar og viktigheten av besøkene
 6. "Åpen dør" hos rådgiver 2 dager i februar
 7. Tilrettelegge og informere om "smakebiter" i videregående skole (9.og 10.trinn)
 8. Sammen med lærerteamet ajourføre og planlegge årsplaner i UDV
 9. Skolens ansvarlige for oppfølging av elever i overgangen til videregående skole(OTTO- digitalt program på sikker sone)
 10. Informere og følge opp elever som ønsker eksamen i morsmål
 • Delta på Utdanningsetaten møter om videregående skole og søknadsprosedyrer i forbindelse med ordinære søkere, søkere med fortrinnsrett, minoritetsspråklige søkere og lærlingsituasjonen i Oslo.
 • Delta på tverrfaglige møter og diskutere enkeltelevers behov for tilrettelegging i videregående skole
 • Utforme søknad(er) om behov for spesialundervisning i vgs.
 • Informere/ evt. følge elever med spesielle behov til skoler med tilrettelagte løp.Holde seg ajour med nye tilrettelagte løp i vgs.
 • Delta på overgangsmøter med videregående skoler
 • Delta på foreldremøter for 8., 9. og 10. trinn og informere om temaene: Utdanningsvalg,fremmedspråk/språklig fordypning og elevenes mulighet til å ta eksamen i morsmål
 • Ansvar for påmelding og oppfølging av eksamen i morsmål
 • Årvoll skoles saksbehandler i oppfølgingstjenesten (OTTO)