Hovedseksjon

Utdannings- og yrkesrådgiver

Utdannings- og yrkesrådgiver på Årvoll skole er Linn-Mari Snarvold-Ribbing. Hun kan kontaktes på Lmsrib@osloskolen.no, eller på mobil 94 88 39 80.

UoY-rådgivers ansvarsområde er å veilede og bistå elever på 10. trinn i overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Rådgivingen skal hjelpe eleven til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Dette skal gi elevene selvinnsikt og øke deres evne til å gjøre gode og selvstendige utdannings- og yrkesvalg.

Alle elever på 10. trinn tilbys samtaler med rådgiver (gruppeveiledning) før innsøking til videregående skole. Utover det avtales samtaler ved behov, og elever og foresatte på alle trinn er hjertelig velkomne til å avtale en veiledningssamtale etter eget ønske.

 

Nyttige lenker:
• https://www.vilbli.no/nb/nb/oslo
• https://utdanning.no/
• https://utdanning.no/tema/tips_til_foreldre_og_foresatte
• https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/soke-videregaende-skole/utdannings-og-yrkesveiledning/filmer-og-aktuelle-nettsider/
• https://karriereveiledning.no/