Hovedseksjon

Skolens historie

Orginale tegninger Årvoll

USBL bygde i løpet av 5 år ca. 1200 leiligheter på Årvoll, og behovet for ny skole kom samtidig. Skolen ligger tett ved borettslaget Årvoll Vest som var innflyttingsklart i 1954.

Skolen åpnet høsten 1955, men de første planene for folkeskole på Årvoll lå klare allerede i april 1946. I april 1952 vedtok formannskapet at det skulle prosjekteres en 28-roms folkeskole på Årvoll gårds grunn. Arkitekt Georg Greve ble antatt som utførende arkitekt i mai 1952, og i mai/juni 1953 ble de endelige planene for Årvoll skole godkjent av byplanrådet. I oktober 1957 var alle spesialrom ferdig innredet, og pr 19. august 1957 var 1151 elever fordelt på 41 klasser med et lærerpersonale på 42.

I 1962 var det behov for utvidelse av skolen, og skolen fikk en midlertidig paviljong, "Hvit paviljong". Denne skulle vise seg å være mer enn midlertidig. På 2000-tallet hadde igjen skolen voksesmerter, og "rød paviljong" så lyset i 2004. Årvoll skole har vokst jevnt og trutt de siste årene, og behovet for større lokaler har vært tilstede over lengre tid. Til høstferien 2014 fikk skolen igjen et nytt, flott bygg som i dag huser 1. - 3. trinn. Samtidig ble både hvit og rød paviljong revet. 

Årvoll skole er i dag en såkalt "B3U4"-skole. Det betyr at skolen er en 3-parallell på barnetrinn og en 4-parallell på ungdomstrinn. Skolens ungdomstrinn får elever fra Løren 1–7 skole, i tillegg til egne elever.

Kostnader bygging Årvoll
Gammelt bilde Årvoll