21.8.2019: Foreldremøtene denne høsten starter allerede neste uke. Vi ønsker alle velkommen til et godt samarbeid.

Skolestart

8.8.2019

8.8.2019: Første skoledag er mandag 19.august. Vi gleder oss til å ta i mot alle nye og gamle elever til skoleåret 2019/2020!  Klikk her...

7.8.2019: Mandag 9 September 2019

21.8.2019: Foreldremøtene denne høsten starter allerede neste uke. Vi ønsker alle velkommen til et godt samarbeid.

8.8.2019: Første skoledag er mandag 19.august. Vi gleder oss til å ta i mot alle nye og gamle elever til skoleåret 2019/2020!  Klikk her...

7.8.2019: Mandag 9 September 2019

Miljøledelse

miljø

Årvoll skole er miljøsertifisert i henhold til standardene i Miljøfyrtårns hovedkontormodell. Vi vil med dette dokumentere egen miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sentrale tema er bl.a. miljøhensyn ved innkjøp, miljøvennlig transport, kildesortering, utslipp, energibruk og arbeidsmiljø.