Ledelse og administrasjon

Kontoret 

Åpent kl. 08.00 - 15.30

Tlf 22074210

Skolens administrasjon og ledelse nås i resepsjonens og sentralbordets åpningstid (08.00-15.30). Henvendelser utenom åpningstiden kan rettes på e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no (merk e-posten med Årvoll skole).

Audun Aardal - Rektor 
Tlf 97671484

Kelley Wilson - Assisterende rektor og ansvar for 8. trinn 
Tlf 22074210

Linda Dybendal - Undervisningsinspektør og ansvar for 9. og 10.trinn
Tlf 22074210

Øystein Tangen  - Undervisningsinspektør og ansvar for 5. - 7.trinn                          Tlf 22074210

Kjersti Haug - Undervisningsinspektør og ansvar for 1. - 4. trinn                                 Tlf 22074210

Anita B. Curran - Leder for Aktivitetsskolen                                                                     Tlf 22074210

 

Administrasjon og vedlikehold

 

Torunn E. Silva - Sosialpedagogisk rådgiver 8.–10. trinn                                               Tlf 46850811

Alma Vesnic   - Sosiallærer 5.–7. trinn                                                                               Tlf 46850474

Therese Nordnes - Sosiallærer 1. - 4. trinn                                                                       Tlf 46850797

Linn-Mari Snarvold-Ribbing  - Utdanning- og yrkesrådgiver                                        Tlf 22074210

Lennart Nordenflycht   - Kontorleder                                                                               Tlf 22074210

Heidi Linnes  - Første konsulent                                                                                          Tlf 22074210

Bente Nordby  - Vikarinnkaller                                                                                            Tlf 97074144

Nenad Rabasovic  - Driftsleder                                                                                            Tlf 91695606

Masud Khalid  - IKT-ansvarlig                                                                                               Tlf 46850944

 

Renholdere

  • Punithan Krishnapillai
  • Tomasa Rodriguez
  • Lene Eriksen
  • Linda Hjort
  • Abdullahi Osman Ahmed

Teamrom

Team 1
Tlf 46846456

Team 2
Tlf 46849803

Team 3
Tlf 46849818

Team 4
Tlf 46849158

Team 5
Tlf 46849145

Team 6
Tlf 46847112

Team 7
Tlf 46847242

Team 8
Tlf 46849031

Team 9
Tlf 46849158

Team 10
Tlf 46849403

Trivselsleder
Tlf 46849632

Assistentkontor
Tlf 46849781

Aktivitetsskolen

AKS-leder
Tlf 90747884

AKS base 1
Tlf 91304205

AKS base 2
Tlf 95448647

AKS base 3
Tlf 91327087

AKS base 4
Tlf 95023382