Ledelse og ansatte

Kontor og resepsjon

Tlf 22074210

 

Ledelsen

 

Rektor Audun Aardal
Tlf 97671484, audun.aardal@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor Solveig Kårhus Hervig (ansvar for 8. – 9. trinn)
Tlf 22074210, Solveig.Hervig@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør Linda Dybendal (ansvar for 10. trinn)
Tlf 22074210, linda.dybendal@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør Kjersti Haug (ansvar for 1. – 4. trinn)
Tlf 22074210, kjersti.haug@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør Trine Sønsteby (ansvar 5. - 7. trinn)

Tlf 22074210, trine.sonsteby@ude.kommune.no 

Leder aktivitetsskolen Anita B Curran

Tlf 22074210, anita.barbara.curran@ude.oslo.kommune.no

 

Administrasjon og vedlikehold

 

Sosiallærer 8. – 10. trinn Torunn E. Silva
Tlf 46850811, torunn.silva@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer 5. – 7. trinn Frøydis B. Følling
Tlf 46850474, froydis.folling@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer 1. – 4. trinn Tora Gjestvang Ween
Tlf 46850797, Tora.Gjestvang.Ween@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer Frøydis og Tora kan og nås på telefon 98407477

Rådgiver Kari S. Andreassen
Tlf 46850942, kari.andreassen@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder Lennart Nordenflycht
Tlf 22074210, Lennart.Nordenflycht@ude.oslo.kommune.no

Sekretær Heidi Linnes
Tlf 22074210, heidi.linnes@ude.oslo.kommune.no

Vikarinnkaller Bente Nordby
Tlf 97074144, vikaraarvoll@gmail.com

Driftsleder Nenad Rabasovic
Tlf 91695606, nenad.rabasovic@ude.oslo.kommune.no

IKT-ansvarlig Tariq Iqbal
Tlf 46840744, mohami0305@osloskolen.no

IKT-ansvarlig Masud Khalid
Tlf 46840744, makha020@osloskolen.no

 

Renholdere

Mona Johansen (Renholdsleder)
mona1906@osloskolen.no

Punithan Krishnapillai

Tomasa Rodriguez

Lene Eriksen

Gunn Wenche Hjort

Linda Hjort