Ledelse og ansatte

Kontor og resepsjon

Tlf 22074210

Ledelsen

Rektor, Audun Aardal
Tlf 97671484, audun.aardal@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor, Solveig Kårhus Hervig (ansvar for 9.-10. trinn)
Tlf 22074210, Solveig.Hervig@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør, Kelley Wilson (ansvar for 7.-8.trinn)

Tlf 22074210, kelley.wilson@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør, Linda Dybendal (ansvar 5.-6.trinn )
Tlf 22074210, linda.dybendal@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør, Kjersti Haug (ansvar for 1.–4. trinn)
Tlf 22074210, kjersti.haug@ude.oslo.kommune.no

Leder for Aktivitetsskolen, Anita B. Curran
Tlf 22074210, anita.barbara.curran@ude.oslo.kommune.no

 

Administrasjon og vedlikehold

Sosiallærer 8.–10. trinn, Torunn E. Silva
Tlf 46850811, torunn.silva@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer 1.–7. trinn, Alma Vesnic 

Tlf 46850474, alma.vesnic@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver, Linn-Mari Snarvold-Ribbing

mail: Linn-Mari.Snarvold-Ribbing@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder, Lennart Nordenflycht
Tlf 22074210, Lennart.Nordenflycht@ude.oslo.kommune.no

Sekretær, Heidi Linnes
Tlf 22074210, heidi.linnes@ude.oslo.kommune.no

Vikarinnkaller, Bente Nordby
Tlf 97074144, vikaraarvoll@gmail.com

Driftsleder, Nenad Rabasovic
Tlf 91695606, nenad.rabasovic@ude.oslo.kommune.no

IKT-ansvarlig, Tariq Iqbal
Tlf 46840744, mohami0305@osloskolen.no

IKT-ansvarlig, Masud Khalid
Tlf 46840744, makha020@osloskolen.no

 

Renholdere

Ragunathan Karunairatnam (renholdsleder)

Punithan Krishnapillai

Tomasa Rodriguez

Lene Eriksen

Linda Hjort

Abdullahi Osman Ahmed

Teamrom

Team 1

Tlf 46846456

Team 2

Tlf 46849803

Team 3

Tlf 46849818

Team 4

Tlf 46849158

Team 5

Tlf 46849145

Team 6

Tlf 46847112

Team 7

Tlf 46847242

Team 8

Tlf 46849031

Team 9

Tlf 46849158

Team 10

Tlf 46849403

Trivselsleder

tlf: 46849632

Assistentkontor

Tlf 46849781

Aktivitetsskolen

AKS-leder

Tlf 90747884

AKS base 1

Tlf 91304205

AKS base 2

Tlf 95448647

AKS base 3

Tlf 91327087

AKS base 4

Tlf 95023382