Våre baser

Hvis du ønsker å bli medlem av gruppen kan du søke opp gruppen på Facebook og be om å få bli medlem. Ta eventuelt kontakt med en av de ansatte hvis du er usikker på fremgangsmåte.

Fellesepost: aks.arvoll@osloskolen.no

AKS leder:

Anita Curran
E-post: anita.barbara.curran@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 90 47 78 84

 

BASE 1:
Baseleder: Marija Krpan (permisjon)                                                                                                                           E-post: marija.krpan@ude.oslo.kommune.no 

Vikarierende Baseleder: Karoline Torgersen                                                                                                              E-post: karoli2701@osloskolen.no

Telefon: 91 30 42 05

BASE 2
Baseleder: Dominika Kwiatkowska
E-post: Dominika.Kwiatkowska@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 95 44 86 47

Base 3

Baseleder: Marianne Oddanger
E-post: marianne.oddanger@ude.oslo. kommune.no


Telefon: 91 32 70 87

BASE 4:
Baseleder: June Solli Johansen
E-post: june.solli.johansen@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 95 02 33 82