Våre baser

Aktivitetsskolen på Årvoll har en lukket gruppe på Facebook hvor foresatte til barn på AKS kan bli medlem. Her legges det ut informasjon, bilder og andre nyheter fra det daglige på AKS Årvoll. Hvis du ønsker å bli medlem av gruppen kan du søke opp gruppen på Facebook og be om å få bli medlem. Ta eventuelt kontakt med en av de ansatte hvis du er usikker på fremgangsmåte.

 

Fellesepost: aks.arvoll@osloskolen.no

 

AKS leder: Anita Curran
E-post: anita.barbara.curran@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 90 47 78 84

 

BASE 1:
Baseleder: Marija Krpan (permisjon)                                                                                                                           E-post: marija.krpan@ude.oslo.kommune.no 

Vikarierende Baseleder: Karoline Torgersen                                                                                                              E-post: karoli2701@osloskolen.no

Telefon: 91 30 42 05

BASE 2
Baseleder: Dominika Kwiatkowska
E-post: Dominika.Kwiatkowska@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 95 44 86 47

Base 3

Baseleder: Marianne Oddanger
E-post: marianne.oddanger@ude.oslo. kommune.no


Telefon: 91 32 70 87

BASE 4:
Baseleder: June Solli Johansen
E-post: june.solli.johansen@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 95 02 33 82