Våre baser

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Hvis du ønsker å bli medlem av gruppen kan du søke opp gruppen på Facebook og be om å få bli medlem. Ta eventuelt kontakt med en av de ansatte hvis du er usikker på fremgangsmåte.

Fellesepost: aks.arvoll@osloskolen.no

AKS-leder: Anita Curran
E-post: anita.barbara.curran@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 90 74 78 84

Base 1 Baseleder: Marija Krpan                                                                                                                            
E-post: marija.krpan@ude.oslo.kommune.no 

Telefon Base 1: 95 44 86 47

Base 2 Baseleder: Karoline Torgersen                                                                                                              

E-post: karoli2701@osloskolen.no

Telefon Base 2: 91 32 70 87

Base 3 Baseleder: André Ullern

E-post: andre.ullern@ude.oslo.kommune.no  
Telefon Base 3: 95 02 33 82

Base 4 Baseleder: Lars Fluto

E-post: lars.fluto@osloskolen.no

Telefon Base 4:  91 30 42 05