Våre baser

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Hvis du ønsker å bli medlem av gruppen kan du søke opp gruppen på Facebook og be om å få bli medlem. Ta eventuelt kontakt med en av de ansatte hvis du er usikker på fremgangsmåte.

Fellesepost: aks.arvoll@osloskolen.no

AKS-leder:

Anita Curran
E-post: anita.barbara.curran@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 90 74 78 84

Base 1 Baseleder: Marija Krpan                                                                                                                            
E-post: marija.krpan@ude.oslo.kommune.no 

Telefon Base 1: 91 32 70 87

Base 2 Baseleder: Karoline Torgersen                                                                                                              

E-post: karoli2701@osloskolen.no

Telefon Base 2: 95 02 33 82

Base 3 Baseleder: Lars Fluto

E-post: lars.fluto@osloskolen.no
Telefon Base 3: 91 30 42 05

Base 4 Baseleder: André Ullern

Telefon Base 4:  95 44 86 47