Hovedseksjon

Krenkende atferd

Opplæringslovas kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. Her slås det fast i innledningen til kapittelet i § 9a-1. at "Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring."

For at elevene skal lære mest mulig er det viktig at de trives på skolen og har et godt læringsmiljø preget av trygghet. Årvoll skole er særdeles opptatt av dette. Hvis du opplever at ditt barn ikke trives på skolen oppfordrer vi deg til å ta kontakt med skolen. Vi har da egne rutiner vi følger for å avdekke og skape et trygt miljø for eleven.

Rutinen kan leses i høyremargen. Der er det og lenket til opplæringslovas kapittel 9a, Oslo kommunes sider om temaet "mobbing", skolens side om ro og orden og Utdanningsdirektoratets side nullmobbing.no.