Vurdering og tilbakemelding

Ulike typer vurdering

Bakgrunn

Årvoll skole har mye god vurdering- og tilbakemeldingspraksis. Vi ønsker å bli enda bedre, blant annet ved å få en mer systematisk og helhetlig tilbakemeldingspraksis for å øke elevenes motivasjon og mestring som gir økt læring.

 

Mål

  1. God tilbakemeldingskultur der man fokuserer på hva elevene kan og hva elevene skal gjøre for å utvikle seg.
  2. Planlegge og gjennomføre undervisning ut fra resultater fra kartlegginger og prøver.
  3. Innarbeide en god kultur for godt fagsamarbeid og lage en fagsamarbeidsplan.
Logo vurdering for læring

Udirs 4 prinsipper for vurdering

Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.

 

Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.

 

Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg.

 

Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling.

Drawing of a city