Hovedseksjon

Vurdering og tilbakemelding

Bakgrunn

Årvoll skole har mye god vurdering- og tilbakemeldingspraksis. Vi ønsker å bli enda bedre, blant annet ved å få en mer systematisk og helhetlig tilbakemeldingspraksis for å øke elevenes motivasjon og mestring som gir økt læring. 

Arbeidet med vurdering startet våren 2015, og skolen har blant annet hatt ressurspersoner utenfra som har holdt forelesninger for personalet.

Mål for vurderingsarbeidet: 

  1. God tilbakemeldingskultur der man fokuserer på hva elevene kan og hva elevene skal gjøre for å utvikle seg.
  2. Planlegge og gjennomføre undervisning ut fra resultater fra kartlegginger og prøver.
  3. Innarbeide en god kultur for godt fagsamarbeid og lage en fagsamarbeidsplan.


4 prinsipper for vurdering: 

  • Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  • Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  • Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg.
  • Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling.
Ulike typer vurdering