Hovedseksjon

Om hjem-skole samarbeid

  • Vi gjennomfører to foreldremøter og to utviklingssamtaler i året
  • Vi samarbeider med de foresatte om planlegging og gjennomføring av  foreldremøtene
  • Vi kommuniserer tydelig faglige og sosiale forventninger med elever og foresatte
  • Vi svarer på henvendelser fra foresatte raskest mulig, helst samme dag
  • Faglærere holder foresatte orientert om utviklingen i faget
  • Vi følger Osloskolens veileder for samarbeid hjem-skole og Årvoll skoles forventningsplakat for skole-hjemsamarbeid. Veilederen gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Veileder hjem-skole

samarbeid