Velkommen tilbake!              Oppstart på gult nivå 4.januar, 2022!

Illustrasjon

Vi ønsker at alle som ikke har hatt covid-19 de siste 12 månedene tester seg før de kommer på skolen i morgen, tirsdag 4. januar.

Organisering på gult nivå:

  • På gult nivå organiseres elevene klassevis (i kohorter).
  • Elevene kan være noe sammen i lillefri, men klassene har egne uteområder i storefri.
  • Elevene stiller opp ute og hentes av lærer på starten av dagen, etter lillefri og storefri.

Til elever på ungdomstrinn:

  • Vi oppfordrer alle elever på ungdomstrinn til å ha med seg matpakke når vi er på gult nivå og IKKE gå på butikken.
  • I fag der elevene er på tvers av klasser, plasseres de klassevis i rommet. Det betyr at noen fag flyttes til større rom.
  • I valgfag organiseres elevene på trinn og plasseres klassevis i egnede rom.

Elever og foresatte får mer detaljert informasjon om skolehverdagen på gult nivå i løpet av uka.

 

Velkommen tilbake!