Møte for elever og foresatte på 10. trinn om Videregående skole

Fem videregåendeskoleelever

Tema: Videregående skole, valg og muligheter

Dag: 10.oktober 2018

 

Tid: 10A+10B: kl.18.00 – 19.00   10C+D: 19.30 –20.30

 

Sted: Samlingssalen,Årvoll skole

 

Vi får besøk av et info-team fra Utdanningsetaten/videregående opplæring i Oslo. Det er Pål Georg Rødsten,avd.for ped.i Utdanningsetaten og Aage Berge,Kuben vgs.,fagopplæringen.

De vil gi informasjon om de 13 utdanningsprogrammene på videregående skole og muligheten for påbygg til generell studiekompetanse.

Det vil bli gitt avklaringer rundt begreper som studiekompetanse, fag/svennebrev,

studieforberedende påbygningsår, 2.fremmedspråk i videregående skole etc…

Det er møteplikt for elevene som legger denne timen inn i faget Utdanningsvalg som de har ukentlig. Hver klasse har 30 min. i uka fram til søknadsfrist 1.mars 2019 for ordinære søkere.

Det har vært noen endringer i programvalgene (linjene) de senere årene, så informasjonen vil være svært nyttig for foresatte også!

 

VELKOMMEN!

Kari Solvang Andreassen,rådgiver,tlf. 46850942