Hovedseksjon

ÅRETS BRUKERUNDERSØKELSE AV AKTIVITETSSKOLETILBUDET

AKS logo grønn

Kjære foresatte,

Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten (UDE) til å delta i årets brukerundersøkelse av tilbudet i Aktivitetsskolen (AKS). UDE oppfordrer alle foresatte med barn i 1.-4. trinn (inkludert de som ikke benytter seg av AKS), samt foresatte med barn i 5.-7. trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta.

 Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. Slik kan vi videreutvikle tilbudet til det beste for deg og dine barn.

 PRAKTISK GJENNOMFØRING

NÅR KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?

Undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig fra torsdag 24. november, t.o.m. onsdag 7. desember.

HVORDAN KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?

Du vil motta e-post og SMS med lenke til undersøkelsen tirsdag 8. november.

Du kan svare på undersøkelsen fra mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Du kan også klikke deg direkte inn via denne lenken: https://www.digiaks.no/aks/

Undersøkelsen vil ta ca. 10 minutter å besvare for de som har barn i AKS, og ca. 5 minutter for de som ikke har barn i AKS.

HVEM GJELDER UNDERSØKELSEN FOR?

Alle foresatte med barn i 1.-4. trinn, inkludert de som ikke benytter seg av AKS.

Foresatte med barn i 5.-7. trinn som deltar i AKS.

 SPRÅK

Undersøkelsen kan besvares på ni språk: norsk, engelsk, nordsamisk, arabisk, polsk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

PERSONVERN

Undersøkelsen er anonym, og alle svar blir behandlet konfidensielt.

 takk for at du tar deg tid til å gi Osloskolen verdifull tilbakemelding.

 Vennlig hilsen,

Osloskolen