Rutiner ved elevskade

Barn hopper paradis.

Generelt ved skade:

Eleven får sitte et rolig sted. 5 minutter observasjon.

Kan eventuelt kjøle ned skadested. (Ispose med tøy mellom i ca. 15 min).

Ro ned situasjonen. Det har som regel ingen hast.

Ring foresatte for å informer. Foresatte tar neste avgjørelse.

 

Ved mistanke om brudd:

Ring foresatte. Foresatt bør (om mulig) hente barnet og frakter barnet selv til Legevakta.

Hvis ansatte må følge barnet, ta drosje. Ikke privatbil pga. forsikring.

Ring Legevakta og be om råd/veiledning. Telefon: 116 117 (eller event. 113)

Bruk Ispose og fatle. Vi gir ikke smertestillende (med noen unntak). Kun helsesøster gir smertestillende.

 

Hodeskade:

Hvis bevistløs 1 sekund eller mer.

Ring foresatte først, event legevakt. Telefon: 116 117 (eller event. 113). Legevakten må ta ansvar for typen transport.

Foresatte kontakter lege hvis:

-          Barnet er groggy og ikke husker hva som skjedde

-          Barnet er kvalm eller har hodepine

-          Barnet har nakkesmerter, er nummen i armene osv.

 

Sår:

Bruk u-sterile kompresser (Billigere, og det holder) og papirtape.

Større kutt: Skal sys innen 4 timer. Dekkes til. Bruk evet. kompress for å stoppe blødning. Kontakt foresatte som overtar ansvaret.

 

Insektsstikk:

Kaldt omslag, hold kroppsdel høyt, legg på lindrende salve. (for eks aloevera  gele, kløestilende middel (EURAX)., smertestillende salva (Xylocain). )

 

Hvis Epipenn brukes SKAL legevakt kontaktes.

 

Brannsår:

Kjøle ned med engang.  Skal være kjølig, ikke iskaldt vann. Hold brannskaden kald lenge, 30 min. Aloevera gele, kjølende/smertestillende gele, ispose kan brukes.