Hovedseksjon

Utlån og leie av lokaler ved Årvoll skole

Årvoll skole låner ut lokaler til frivillige organisasjoner med tilbud til barn og unge under 25 år og andre aktører. Det er søknadsfrist 1. juni eller 1. november for semesterlån til påfølgende semester og skolen låner også ut lokaler til enkeltstående arrangement gjennom hele skoleåret.

Dersom man ikke kvalifiserer til gratis utlån av skolelokaler er det mulig å leie lokaler mot dekning av driftskostnader.

Sender søknad gjør du her

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:
• Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
• Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
• Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
• Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader.

Priser for utleie av skolelokaler til selvkost skoleåret 2022/2023:

• Rom inntil 100 kvm: kr 45 per time.

• Spesialutstyrte arealer/rom fra 100-400 kvm: kr 172 per time.

• Rom over 400 kvm/hele skolen: kr 509 per time.

 

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold:

• Kr 1055 per avtale, ved avtaler for deler av eller hele semester.

• Kr 536 per avtale, ved avtaler for engangsutleie for kveld eller helg.

 

Pris for tilsynsvakt:

• Kr 283 per time inkludert sosiale kostnader.

 

Pris for ekstra renhold:

• Kr 340 per time inkludert sosiale kostnader

 

Årvoll skolen har følgende lokaler til utlån / utleie:

- Samlingssalen (plass til 120 personer)
- Lekesal (mindre gymsal) (ca. 100 kvm)
- Klasserom og spesialrom som skolekjøkken, sløydrom og musikkrom.

Årvoll skole er åpen for overnatting ved større arrangementer. Ta kontakt med skolen direkte ved forespørsel om overnatting.

Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 16.30 til kl. 21.30 mandag til torsdag. Tilsynsvakt – Lars (tlf. 97463607) er til stede disse dagene. Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene.

Kontaktperson Årvoll skole:
Lennart Nordenflycht, tlf. 22074210
Lennart.nordenflycht@osloskolen.no