Lån og utleie av skolens lokaler

Årvoll skole er en av fem skoler som er med i et pilotprosjekt for utlån og utleie av skolen. Målet er å få på plass en digital løsning for lån og leie, som gjør prosessen enkel, trygg og oversiktlig både for leietaker og utleier. Kulturetaten administrerer utlånet sentralt. 

Søke om lån/utleie av skolen

Fra våren 2018 må alle som ønsker å låne eller leie skolens lokaler søke om dette gjennom en digital portal.

Informasjon om søknadsprosess og annen relevant informasjon finnes ved å følge lenken over.

Direkte innlogging til søknadsskjemaet finnes her:

Innlogg søknadsskjema (Min ID) 

Søknadsfrister for lån og utleie

Søknadsfrister for lån og utleie er:

  • 1. juni for høstsemesteret
  • 1. november for vårsemesteret