Trivselsagenter

trivselsagent

Like før juleferien var vi i gang. I første omgang er det elever fra 10. trinn som er Trivselsagenter. Hver dag er fire Trivselsagenter i aksjon. Oppgaven deres er først og fremst å skape hygge for medelever. Det gjøres ved å hjelpe til med sitteplasser, inkludere alle, spille spill, samtale med andre, hjelpe til med rydding og følge med på om medelever har det bra. Vi ser hver dag elever som jobber for at medelever skal ha gode skoledager og setter stor pris på Trivselsagentene og elevrådets engasjement for skolemiljøet.