Temauke på Årvoll skole.

Glade skoleelever illustrasjon

Målet er å bli kjent med flere nye elever og lærere gjennom felles aktiviteter og opplevelser på tvers av klasser og trinn. Vi ønsker å skape noe sammen for å styrke fellesskapet og ha blikk for hverandre.