Spørreundersøkelse for Oslo kulturskole

Glade skoleelever illustrasjon

Før Kulturskolen åpner for påmelding ønsker de en oversikt over hvilke tilbud som er mest etterspurt blant elevene ved skolen. Vi ber derfor om at alle foresatte svarer på denne korte spørreundersøkelsen (også dere som ikke er interessert i tilbudet). Det tar 1 minutt.

 

Dersom man er interessert i flere tilbud er det fullt mulig å svare flere ganger.

Her finner dere undersøkelsen: Kartleggingsundersøkelse Oslo kulturskole

Svarfrist: 16. februar.

 

For mer informasjon om Kulturskolen se: http://www.oslokulturskole.no/no/

 

Med vennlig hilsen Årvoll skole/Årvoll skole FAU/Oslo kulturskole