Skolestart

Barn som løper i skolegård

 

FØRSTE SKOLEDAG 19. AUGUST 2019

 

 

TRINN

OPPSTART

SKOLESLUTT

FRAMMØTE STED

1.trinn

Kl 12.00

14.00

Samlingssalen

2.-4.trinn

Kl 09.30

13.00

Samlingssalen

5.-7 trinn

Kl 09.00

13.40

Samlingssalen

8. trinn

Kl 10.00

13.40

Samlingssalen

9.-10.trinn

Kl 08.30

13.40

Samlingssalen

 

 

Skolens ledelse vil ønske velkommen til nytt skoleår og presenterer nye lærere.