Pressemelding fra Oslo kommune 24. mars

Illustrasjon.

For de tre første dagene i påskeuken gjelder dette på Årvoll aktivitetsskole:

Aktivitetsskolen stenges i påskeuken, men barn under 12 år med en av foreldrene med samfunnskritiske funksjoner som har plass i AKS til vanlig, vil få et tilpasset tilbud i AKS de tre arbeidsdagene i påskeuken.

 

Følgende regler gjelder for dagene 6. – 9. april på Årvoll skole

 

Rødt nivå på 1.–4. trinn fortsetter ut uke 14. Ingen endringer før tidligst 12. april

Heldigital undervisning (hjemmeskole) for 5.–10. trinn. Ingen endringer før tidligst 12. april

Det er mange barnehager og skoler som nå står i en svært tøff driftssituasjon på grunn av koronarelatert fravær, krav til smittevernfaglig forsvarlig drift og mangel på vikarer. Noen har måttet stenge hele tilbudet, eller avdelinger. Alle strekker seg nå langt for at flest mulig barn og unge skal få et daglig barnehage- og skoletilbud, sier byråden.