Planleggingsdag for skolen og Aktivitetsskolen

Forskjellige skoleelementer

Mandag 9 September brukes skolen som valglokale og holder derfor stengt.

Det er også planleggingsdag for skolen og Aktivitetsskolen denne dagen.