Førskoledager på Årvoll skole

Elev klasserom

Alle førskolebarn har fått invitasjon til EN av dagene.

Elevene har en skoledag i klasserom, på AKS og ute i skolegården, foresatte inviteres til foreldremøte på Personalrommet.

Førskoledagene starter 09.00 og avsluttes 12.00.

Vel møtt til Årvoll skole!