Foreldremøter høsten 2021!

Lærer ved tavle

Vi ønsker foresatte på Årvoll skole velkommen til oreldremøter for høsten 2021.

Grunnet smittevernshensyn blir høstens foreldremøter noe annerledes enn tidligere. Det blir avholdt fysiske møter som gjennomføres klassevis i klasserommet.

For at vi skal kunne holde avstandsregelen blir det denne gangen kun mulig å stille en foresatt per elev. Vi vil også fortløpende legge ut presentasjonene, slik at man også kan se på disse hjemme.

Invitasjoner og agenda til de ulike foreldremøtene vil komme fortløpende gjennom skolemelding.

Trinn

Dato

Tidspunkt

Sted

8

mandag 30.august

17.00 – 18.30

I klasserommet

9

mandag 30.august

17.00 – 18.30

I klasserommet

10

tirsdag 31.august

17.00 – 18.30

I klasserommet

3

tirsdag 31.august

17.00 – 18.30

I klasserommet

4

tirsdag 31.august

17.00 – 18.30

I klasserommet

5

tirsdag 31.august

17.00 – 18.30

I klasserommet

6

onsdag 1.september

17.00 – 18.30

I klasserommet

7

onsdag 1.september

17.00 – 18.30

I klasserommet

1

torsdag 2.september

17.00 – 18.30

I klasserommet

2

torsdag 2. september

17.00 – 18.30

I klasserommet

 

Vel møtt til høstens foreldremøter