Høstens skolestartere og foresatte.

Gutt og jente, med skoleelementer

Det blir dessverre ikke førskoledag og foreldremøte i år på grunn av koronarestriksjoner.

Det vil bli publisert informasjon både til elever og foresatte på hjemmesiden. Informasjonen vil også komme på e-post.

Barnehager er invitert på besøk til skolen med førskolegruppen. Vi har allerede hatt flere av de kommende elevene på hyggelig skolebesøk.

 I vedleggende under vil dere fine mer utfyllende informasjon til både barn og foresatte.

Velkomst presentasjon til skolestartere

informasjon til foresatte

Klasselister vil henges opp i slutten av juni.

Vi gleder oss til høsten og ønsker alle elever og foresatte velkommen til første skoledag 16. august.

Kjersti Haug

Undervisningsinspektør 1. – 4. trinn

Årvoll skole