Andre læringsarenaer for læring.

hygge

Bruk av læringsarenaer utenfor skoler øker mulighetene for at elevene opplever relevans ved at de ser kunnskap i anvendelse og at studier foregår i autentiske omgivelser. Disse læringsarenaene kan gi elevene en mer praktisk tilrettelagt undervisning og gir læreren rom for større variasjon i metodevalg (naturfag.no).

 

historisk museum

6. trinnselever i full samarbeidsaktivitet på Historisk museum.

 

skidag

Ski er både gøy og slitsomt, mon tro om man har smurt riktig?

 

båtbygging

I Middelalderparkens båtbyggeri ble elevene kjent med gammel båtbyggerkunst.