Aktiviteter i høstferien i bydel Bjerke

Barn i skogen

Vedlagt finner man informasjon om høstferiens aktivitetstilbud for elever i bydel Bjerke.