Om hjem-skole samarbeid

samarbeid
  •  Vi gjennomfører to foreldremøter og to utviklingssamtaler i året
  •  Vi samarbeider med de foresatte om planlegging og gjennomføring av  foreldremøtene
  •  Vi kommuniserer tydelig faglige og sosiale forventninger med elever og foresatte
  •  Vi svarer på henvendelser fra foresatte raskest mulig, helst samme dag
  •  Faglærere holder foresatte orientert om utviklingen i faget
  •  Vi følger Osloskolens veileder for samarbeid hjem-skole og Årvoll skoles forventningsplakat for skole-hjemsamarbeid