Eksamen 2019

Om eksamen

Oppgavene til skriftlig eksamen utarbeides av Utdanningsdirektoratet og sensureres av eksterne sensorer. Elevene kommer opp i ett fag til skriftlig eksamen på 10. trinn. Fagene det trekkes mellom er norsk, matematikk og engelsk

Datoer 2019

Utdanningsdirektoratet har fastsatt datoer for eksamen våren 2019. Disse finner du nederst på siden.

Les mer om eksamen på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Muntlig eksamen

Oppgavene til muntlig eksamen utarbeides av faglærer. Elevene blir sensurert av en ekstern sensor. Elevene trekkes ut til ett fag til muntlig eksamen. Fagene det trekkes mellom er: norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk, språklig fordypning, samfunnsfag, RLE og naturfag.

Det settes av to dager til gjennomføring av muntlig eksamen, vi deler elevgruppen i to hvor hver gruppe har en eksamensdag.

Tilrettelegging av eksamen

Elever med allergier eller andre plager kan søke om å få utvidet tid til eksamen (frist 21. april). Skolen kan gi inntil 2 timer utvidet tid. Legeerklæring må legges ved søknaden.

Spørsmål om eksamen kan rettes til undervisningsinspektør Linda Dybendal: mailto:linda.dybendal@de.oslo.kommune.no

Skriftlig avgangsprøve

Tirsdag 14. mai kl 09.00: Opplysning om trekkfag. Elevene får beskjed om hvilket fag de kommer opp i til skriftlig eksamen.

Torsdag 16. mai: Eksamen i matematikk

Mandag 20. mai kl 09.00: De som har kommet opp i norsk hovedmål og norsk sidemål får tilgang til forberedelsesmateriell

Tirsdag 21. mai: Eksamen i norsk hovedmål

Onsdag 22. mai: Eksamen i norsk sidemål

Torsdag 23. mai kl 09.00: De som har kommet opp i engelsk får tilgang til forberedelsesmateriell

Fredag 24. mai: Eksamen i engelsk

Elever som er fritatt for opplæring eller vurdering i norsk sidemål møter og skriver på norsk hovedmål.

 

Muntlig avgangsprøve

Datoer for muntlig avgangsprøve våren 2019: 

Opplysning om fag  Forberedelsesdag  Prøvedag
 5. juni  6. juni  7. juni
 11. juni  12. juni  13. juni


Halvparten av elevene på 10. trinn har muntlig eksamen 15. juni og den andre halvparten har muntlig eksamen 19. juni .