Eksamen 2018

Om eksamen

Oppgavene til skriftlig eksamen utarbeides av Utdanningsdirektoratet og sensureres av eksterne sensorer. Elevene kommer opp i ett fag til skriftlig eksamen på 10. trinn. Fagene det trekkes mellom er norsk, matematikk og engelsk

Datoer 2018

Utdanningsdirektoratet har fastsatt datoer for eksamen våren 2018. Disse finner du nederst på siden.

Mer om eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

Muntlig eksamen

Oppgavene til muntlig eksamen utarbeides av faglærer. Elevene blir sensurert av en ekstern sensor. Elevene trekkes ut til ett fag til muntlig eksamen. Fagene det trekkes mellom er: norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk, språklig fordypning, samfunnsfag, RLE og naturfag.

Det settes av to dager til gjennomføring av muntlig eksamen, vi deler elevgruppen i to hvor hver gruppe har en eksamensdag.

Tilrettelegging av eksamen

Elever med allergier eller andre plager kan søke om å få utvidet tid til eksamen (frist 21. april). Skolen kan gi inntil 2 timer utvidet tid. Legeerklæring må legges ved søknaden.

Spørsmål om eksamen kan rettes til undervisningsinspektør Linda Dybendal: mailto:linda.dybendal@de.oslo.kommune.no

Skriftlig avgangsprøve

Onsdag 09. mai kl 09.00: Opplysning om trekkfag. Elevene får beskjed om hvilket fag de kommer opp i til skriftlig eksamen.

Onsdag 16. mai: Eksamen i matematikk

Torsdag 24. mai kl 09.00: De som har kommet opp i engelsk får tilgang til forberedelsesmateriell

Fredag 25. mai: Eksamen i engelsk

Mandag 28. mai kl 09.00: De som har kommet opp i norsk hovedmål og norsk sidemål får tilgang til forberedelsesmateriell

Tirsdag 29. mai: Eksamen i norsk hovedmål

Onsdag 30. mai: Eksamen i norsk sidemål

Elever som er fritatt for opplæring eller vurdering i norsk sidemål møter og skriver på norsk hovedmål.

 

Muntlig avgangsprøve

Datoer for muntlig avgangsprøve våren 2018: Datoer kommer

Opplysning om fag  Forberedelsesdag  Prøvedag
 13. juni  14. juni  15. juni
 15. juni  18. juni  19. juni

Halvparten av elevene på 10. trinn har muntlig eksamen 15. juni og den andre halvparten har muntlig eksamen 19. juni .

 

For ytterligere informasjon om avgangsprøver m.m: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/