Veiledning Skoleplattform Oslo

Her finner du informasjon om Skoleplattformen .

Foresatte kan logge seg på Skoleplattform Oslo for å få beskjeder fra skolen, informasjon om egne barn, fraværsoversikt og oversikt over fag og vurderinger. Foresatte logger seg inn i løsningen fra Logg inn, øverst på nettsiden.