Valgfag ungdomstrinn

Fra høsten 2012 ble det innført valgfag på ungdomstrinnet. Elevene velger valgfag for 1 skoleår av gangen, og kan velge forskjellige valgfag i løpet av ungdomstrinnet eller ha det samme valgfaget gjennom flere år.

 

Årvoll skole tilbyr skoleåret 2017/2018 valgfagene:

På 8. trinn:

 • Forskning i praksis
 • Teknologi i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Medier og informasjon
 • Sal og scene

På 9. og 10. trinn:

 • Forskning i praksis
 • Teknologi i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Medier og informasjon
 • Sal og scene
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Design og redesign

For utfyllende informasjon om valgfagene og deres innhold se dokument i høyremargen.

Hvilke valgfag skolen tilbyr kan endre seg fra år til år. Dette avhenger av elevenes ønsker og lærerressursene på skolen. 

Skoleåret 2017/2018 planlegger Årvoll å legge valgfag på 9. og 10. trinn parallelt for å kunne tilby flere fag.

Elevene ønsker sine valgfag via et elektronisk skjema dere finner i portalen.

 

Om vurdering i valgfag

Reglene for sluttvurdering (standpunkt) i valgfag kan være noe vanskelig å forstå. Hvis du har spørsmål etter å ha lest teksten under er det bare å kontakt skolen.

I valgfagene gis det sluttvurdering (standpunktkarakter) når elevene avslutter valgfaget. I inntaket til videregående skole vil det regnes ut en gjennomsnittskarakter i valgfagene som blir tellende i poengutregningen til videregående.

Eksempel 1:

En elev har 3 forskjellige valgfag i løpet av ungdomstrinnet. Eleven vil da få 3 forskjellige standpunktkarakterer i valgfag. Til videregående inntak regnes det ut et gjennomsnitt av disse som teller i inntaket.

Eksempel 2:

En elev har valgfag 1 i 8. klasse, valgfag 2 i 9. klasse og valgfag 1 igjen i 10. klasse. Eleven har altså det samme valgfaget i 8. og 10. klasse. Da blir karakteren fra 8. klasse strøket i valgfag 1, og eleven står igjen med 2 karakterer i valgfag (fra 9. og 10. klasse) som det blir regnet ut et gjennomsnitt fra til inntaket til videregående.

Eksempel 3:

En elev har det samme valgfaget alle årene på ungdomstrinnet. I dette eksempelet blir karakterene fra 8. og 9. klasse strøket, og det er kun karakteren fra 10. klasse som blir tellende for inntaket til videregående.

Noe forenklet kan man si at det kun er den siste karakteren i et valgfag som blir tellende for inntaket til videregående.