Ro og orden

ConnectOslo er et forskningbasert program for forebygging og håndtering av sentrale atferdsproblemer i skolen. Programmet er utviklet av Senter for atferdsforskning i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo. Arbeidet i ConnectOSLO har som mål å redusere atferdsproblemer.

 

Metodikken skal:

 • Styrke skolen i å forebygge og håndtere problematferd på individ-, klasse- og skolenivå.
 • Styrke læreren som klasseleder
 • Bedre elevenes læringsutbytte
 • Styrke samarbeidet med elevenes foresatte
 • Styrke skolen som organsisasjon gjennom utvikling av felles praksis og felles fokus

 

Connectregler

 • Vi har fokus på læring
 • Vi har ro og orden
 • Vi møter presis
 • Vi møter forberedt
 • Vi markerer tydelig start og slutt på hver læringsøkt
 • Vi overholder frister
 • Vi forlater rommet i orden

 

Verdier

 • Vi har høye forventninger til oss selv og elevene
 • Vi bidrar til et positivt arbeidsmiljø for barn og voksne
 • Vi samarbeider og tar selvstendig ansvar

 

Programmet bygger på en forståelse av at endringer i elevenes atferd forutsetter endringer i de voksnes holdninger og atferd.

 

Logo Connect