Hovedseksjon

Innmelding AKS og oppstart

AKS-figurer-blå

Da det ikke har vært innkalt til informasjonsmøte for foreldre med barn som er skolestarterer har dere sikkert mange spørsmål. AKS håper at vi svarer på noen av dem i dette skrivet.
Vi vet ikke hva som skjer i august med tanke på Corona og smittevern men dere skal vite at vi følge regler og restriksjoner som blir pålagt til enhver tid.

Innbydelsen/ infoskriv som også her blitt sendt ut i posten finnner du ved å klikke her

Kontrakt mellom hjemmet og Aktivitetsskolen 2020-2021.

Dere kan nå oss på mail:
aks.arvoll@osloskolen.no (leses av alle baseledere)
marija.krpan@ude.oslo.kommune.no (leses av kun baseledere på base 1)
Base 1 mobil: 913 27 087